Termine

Mittwoch, 21. Februar, 2018
12:00 - 13:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Donnerstag, 22. Februar, 2018
12:00 - 13:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Freitag, 23. Februar, 2018
12:00 - 13:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Freitag, 23. Februar, 2018
20:00 - 21:30: Den Théid gëtt al ; Schungfabrik, Tétange
Montag, 26. Februar, 2018
12:00 - 13:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Dienstag, 27. Februar, 2018
12:00 - 13:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Mittwoch, 28. Februar, 2018
10:00 - 11:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Mittwoch, 28. Februar, 2018
12:00 - 13:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Mittwoch, 28. Februar, 2018
18:30 - 20:30: Lesung Österreichische Botschaft in Luxemburg ; Österreichische Botschaft Luxemburg, Luxemburg
Donnerstag, 1. März, 2018
12:00 - 13:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Freitag, 2. März, 2018
10:00 - 11:00: Smack Cam ; Theater Akzent, Wien
Freitag, 2. März, 2018
12:00 - 13:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Freitag, 2. März, 2018
19:00 - 20:00: Smack Cam ; Theater Akzent, Wien
Montag, 5. März, 2018
11:00 - 12:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Montag, 5. März, 2018
13:00 - 14:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Dienstag, 6. März, 2018
11:00 - 12:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Dienstag, 6. März, 2018
13:00 - 14:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Donnerstag, 8. März, 2018
11:00 - 12:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Donnerstag, 8. März, 2018
13:00 - 14:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Donnerstag, 8. März, 2018
18:00 - 19:00: Parzival ; Dschungel, Wien
Freitag, 9. März, 2018
10:30 - 11:30: Parzival ; Dschungel, Wien
Freitag, 9. März, 2018
11:00 - 12:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Samstag, 10. März, 2018
18:00 - 19:00: Parzival ; Dschungel, Wien
Sonntag, 11. März, 2018
16:30 - 17:30: Parzival ; Dschungel, Wien
Montag, 12. März, 2018
10:30 - 11:30: Parzival ; Dschungel, Wien
Dienstag, 13. März, 2018
10:30 - 11:30: Parzival ; Dschungel, Wien
Mittwoch, 14. März, 2018
10:30 - 11:30: Parzival ; Dschungel, Wien
Samstag, 17. März, 2018
14:30 - 15:00: Lesung Buchmesse Leipzig ; Buchmesse Leipzig, Leipzig
Montag, 9. April, 2018
10:30 - 11:30: Parzival ; Dschungel, Wien
Dienstag, 10. April, 2018
10:30 - 11:30: Parzival ; Dschungel, Wien
Mittwoch, 11. April, 2018
10:30 - 11:30: Parzival ; Dschungel, Wien
Mittwoch, 11. April, 2018
11:00 - 12:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Mittwoch, 11. April, 2018
13:00 - 14:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Donnerstag, 12. April, 2018
10:30 - 11:30: Parzival ; Dschungel, Wien
Donnerstag, 12. April, 2018
11:00 - 12:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Donnerstag, 12. April, 2018
11:00 - 12:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Freitag, 13. April, 2018
10:00 - 11:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Freitag, 13. April, 2018
10:00 - 11:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Freitag, 13. April, 2018
10:30 - 11:30: Parzival ; Dschungel, Wien
Freitag, 13. April, 2018
14:30 - 15:30: Parzival ; Dschungel, Wien
Dienstag, 17. April, 2018
10:00 - 11:00: Smack Cam ; Theater Akzent, Wien
Dienstag, 17. April, 2018
12:00 - 13:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Mittwoch, 18. April, 2018
10:00 - 11:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Mittwoch, 18. April, 2018
12:00 - 13:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Donnerstag, 19. April, 2018
12:00 - 13:00: Robinson am Grenzlandtheater Aachen
Dienstag, 24. April, 2018
09:30 - 10:00: Sturm ; Dschungel, Wien
Mittwoch, 25. April, 2018
09:30 - 10:00: Sturm ; Dschungel, Wien
Donnerstag, 26. April, 2018
09:30 - 10:00: Sturm ; Dschungel, Wien
Freitag, 27. April, 2018
09:30 - 10:00: Sturm ; Dschungel, Wien
Freitag, 27. April, 2018
16:00 - 16:30: Sturm ; Dschungel, Wien
1 2

Nach oben